Outdoor

DANUBEPARKS – dezvoltarea turismului durabil şi educaţie ecologică

DANUBEPARKS – dezvoltarea turismului durabil şi educaţie ecologică

Share this Article

Written by: Me visit my website

Membrii din echipa Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru implementarea proiectului DANUBEPARKS, pachetul de lucru Turism dunărean în natură, au participat la Grupurile de lucru şi Workshop-urile Soft Boat Tourism desfăşurate în Ungaria – Kiralyret, Parcul Naţional Duna- Ipoly, perioada 4-8 aprilie şi Bulgaria – Belene, Parcul Natural Persina Bulgaria, perioada 08-11 mai 2011.

Grupul de lucru este format din reprezentanţii ariilor partenere în proiect (Parcul Naţional Donau-Auen Austria, Parcul Naţional Duna Ipoly Ungaria, Parcul Natural Persina Bulgaria, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării România, Asociaţia Regională pentru Conservarea naturii şi Dezvoltare durabilă BROZ Slovacia, Rezervaţia Naturală Gornje Podunavlje Serbia, Parcul Naţional Djerdap Serbia, Rezervaţia Naturală Obedska Bara Serbia), precum şi experţii Christian Baumgartner- preşedintele Prietenii Naturii International şi Andrei Blumer- preşedintele Asociaţiei Române de Ecoturism.

Fiecare participant a prezentat aria protejată din punct de vedere al situaţiei turistice: locaţie, principale atracţii turistice, punctele de acces în aria protejată, fluxurile turistice şi tipurile de turism practicate, date privind circulaţia turistică. Temele abordate în cadrul grupului de lucru au vizat oferta turistică, managementul vizitatorilor, educaţia ecologică, beneficii şi ameninţări ale activităţii turistice pentru ariile naturale protejate. S-a construit o imagine de ansamblu privind oferta turistică în reţeaua ariilor protejate partenere, identificându-se modalităţi de suport şi cooperare de-a lungul Dunării.

Urmare acestei întâlniri a fost elaborat un prim concept comun al Strategiei DANUBEPARKS privind dezvoltarea durabilă a turismului şi educaţie ecologică, dar şi un Plan de Acţiune pentru Dezvoltarea durabilă a Turismului Dunărean în cadrul reţelelei DANUBEPARKS.

S-au discutat activităţile transnaţionale care vor avea loc în cursul anului 2011, identificându-se elementele comune pentru desfăşurarea acţiunilor şi s-au stabilit responsabilităţile partenerilor.

Workshop-ul Soft Boat Tourism

Tematica workshop-urilor s-a referit la prezentarea bunelor practici şi a experienţei partenerilor privind metodele de ghidare şi interpretare pe parcursul traseelor turistice utilizând ambarcaţiuni prietenoase cu mediul.

A avut loc un schimb de experienţă între ariile partenere din reţeaua DANUBEPARKS, deoarece în cadrul proiectului mai mulţi parteneri au achiziţionat ambarcaţiuni uşoare sau biciclete pentru organizarea de noi oferte turistice. Pentru implementarea acestor circuite, experienţa celorlalţi parteneri este benefică, de aceea partenerii din proiect au fost invitaţi să participe la testarea unor noi trasee combinate canoe- bicicletă, drumeţie- caiac. Vizitele în teren au fost urmate de sesiuni de analiză a bunei organizări a traseelor, astfel încât ofertele vor fi revizuite pentru a oferi vizitatorilor un standard înalt de calitate şi siguranţă.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a contribuit cu prezenţa unui expert privind turismul durabil, ecologic în R.B.D.D. ce a prezentat experienţa în organizarea de produse turistice soft, tehnici de ghidare şi interpretare. Prezentarea a evidenţiat conceptele de turism durabil şi de ecoturism, punctele tari şi punctele slabe ale programelor turistice soft oferite turiştilor din R.B.D.D., prezentarea expertizei proprii privind programele turistice organizate, tehnicile de ghidare şi interpretare pe parcursul traseelor turistice utilizând ambarcaţiuni prietenoase cu mediul.

Tags: , , , , , ,

No comments


Leave a Reply


Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.